03-2201 7874/ 03-2201 7875 support@psychometric.com.my

Ujian Psikometrik MyUCAS

Lebih 40,000 penguji sejak 2015!

Ujian Psikometrik MyUCAS

Bagaimana Ia Dijalankan?

Pengambilan Ujian

Laporan Ujian

Perjumpaan Dengan Kounselor

Pasukan Perkhidmatan Pelajar

" 75% golongan muda di Malaysia bersetuju bahawa masalah ini tidak tertumpu dalam mendapatkan suatu pekerjaan, tetapi perlu mendapatkan suatu pekerjaan yang mereka suka. "

The Asia Foundation 2012

" Lebih dari separuh (54%) daripada jumlah graduan pelajar tinggi yang memilih kursus di kolej yang tidah sesuai dengan minat mereka. "

Pilihan Laporan dari Kolej ACT 2013

lsu-isu yang sering Dihadapi oleh Para Pelajar Malaysia

selepas tamat sekolah menengah atau kolej

Tidak dapat menentukan personaliti dan minat diri-sendiri.

Kurang pasti bagaimana langkah seterusnya untuk mencari kursus dan universiti/kolej yang sesuai.

Kekurangan sumber untuk mendapatkan khidmat kaunselor profesional yang sewajarnya.

Keliru dengan info-info tentang pendidikan tinggi yang berleluasa yang boleh didapati secara offline dan online.

Kurang pemahaman penuh tentang sistem pendidikan tinggi tempatan dan luar negara.

Memilih kursus yang menjurus kepada pekerjaan yang berpendapatan tinggi daripada memilih atas dasar minat dan keinginan sendiri.

“Saya ada mendengar bahawa..”; “Kawan saya/mak cik saya pernah memberitahu ..”. Pengaruh rakan sebaya dan ahli keluarga yang mendorong seseorang pelajar untuk memilih jalan pendidikan yang salah tanpa nasihat dan bimbingan secara profesional.

Adakah anda bersedia?

Hubungi kami atau daftar sekarang.

Copyright © 2019 - MyUCAS Sdn. Bhd. (881918-W)

WordPress Image Lightbox Plugin